wsparcie

Ustawienia e-mail

1. Poczta przychodząca

serwer: imap.mail.euron.pl

Połączenie nieszyfrowane POP3
protokół: pop3
port: 110
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

Połączenie szyfrowane POP3
protokół: pop3s
port: 995
Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

Połączenie nieszyfrowane IMAP
protokół: imap
port: 143
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

Połączenie szyfrowane IMAP
protokół: imaps
port: 993
Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

2. Poczta wychodząca

serwer: smtp.mail.euron.pl

Połączenie nieszyfrowane SMTP
protokół: smtp
port: 25
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

Połączenie szyfrowane SMTP
protokół: smtps
port: 465
Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

3. Uwagi

  • W sieci Euron dla połączeń PPPoE ze względów bezpieczeństwa zablokowane są nieszyfrowane połączenia poczty wychodzącej na porcie 25 TCP (SMTP). Prosimy ustawić dla poczty wychodzącej połączenie szyfrowane zgodnie z drugim przykładem (protokół: smtps).
  • Obsługa protokołów TLS 1.0 i 1.1 jest wyłączona. Prosimy o korzystanie z TLS 1.2 lub nowszych.

4. Zarządzanie kontami pocztowymi

https://panel.euron.pl/mxpanel