promocja Taniej z góry

Regulamin promocji “Taniej z góry”

 1. Promocja jest organizowana przez Euron Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Andrzeja Struga 23, zwaną dalej Operatorem.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020r. do odwołania.
 3. Aktualna lista promocji znajduje się pod adresem https://www.euron.net.pl/promocje .
 4. Promocja dotyczy tylko Abonentów, którzy są osobami fizycznymi.
 5. Promocja dotyczy tylko Abonentów, którzy nie posiadają w stosunku do Operatora żadnych zaległości finansowych.
 6. Promocja dotyczy rabatów udzielanych przez Operatora przy zapłacie z góry w dwóch wariantach:
  • wpłata kwoty równej 10-krotności kwoty abonamentu miesięcznego daje 12 miesięcy działania usługi (2 miesiące gratis w skali roku)
  • wpłata kwoty równej 5,5-krotności kwoty abonamentu miesięcznego daje 6 miesięcy działania usługi (1 miesiąc gratis w skali roku)
 7. Warunkiem uruchomienia promocji jest dokonanie wpłaty z góry w terminie do 15 dnia danego miesiąca.
 8. Wpłata z góry innej kwoty, niż określonej w punkcie 6 niniejszego Regulaminu (nie będącej 5,5 lub 10-krotnością abonamentu) nie spowoduje uruchomienia tej promocji. Kwota taka będzie zaliczona na poczet przyszłych wpłat miesięcznych.
 9. W przypadku zakończenia promocji przez Operatora, opłacony okres promocyjny Abonenta wygasa normalnie - po jego pełnym zakończeniu.